Anne Cecily & Johanna

Ballett - Qi gong - Pilates

Du er her: Hjem / Qi gong

Qi gong

Qi gong kan enklest beskrives som "kinesisk helsegymnastikk". Qi står for livskraft eller energi og gong betyr metode eller arbeid. Qi gong er en av de fire grunnpillarene i tradisjonell kinesisk medisin (TKM). De andre tre er akupunktur, urtemedisin og Tuina - kinesisk massasje. Det antas at TKM har mer enn 5000 år gamle røtter.

TKM bygger på helhetstanken om at kropp og sjel hører sammen og innbyrdes påvirker hverandre. Øvelsene i qigong styrker og stimulerer muskler, ledd, sener, nervebaner og sirkulasjon på en naturlig og velgjørende måte. Qi gong kan også sies å være akupunktur uten nåler.

Det anslås at ca 200 millioner mennesker i dag praktiserer en eller flere av de mange retningene som finnes innen Qi gong. Praksisen er innrettet mot å harmonisere kropp og sinn, forebygge eller helbrede sykdom og å finne samklang med naturen. I et filosofisk perspektiv er Qi gong et virkemiddel for livskunst og en dypere livsmening.

Anne Cecily viser Qi gong

Om Biyun-metoden

Biyun-metoden er utviklet av Grand Master Fan Xiulan, kinesisk lege innen TKM. Fan Xiulan har i mange år vært autorisert av de kinesiske helsemyndigheter som qigong-mester og er styreleder i World Academic Society of Medical Qi gong og visegeneralsekretær i Chinese Academic Society of Medical Qi gong. Hun utdanner og autoriserer selv alle instruktører innen denne metoden. Utdannelsen er godkjent av The Education Department og The Chinese Academic Society of Medical Qi gong. Hun kommer til Norge 2 ganger i året og holder kurs for skandinaviske elever og instruktører.

Anne Cecily har i perioden 2008 - 2010 utdannet seg til instruktør i Jichu gong (grunntrinnet), Dong gong (trinn 2), Fredskraftens qi gong (spesielt beregnet for unge mennesker) og Senior qi gong. Mer informasjon om qigong etter Biyunmetoden finnes på Biyun.no.

Kurs holdes jevnlig. Ta kontakt med Anne Cecily for informasjon og påmelding.

Anne Cecily viser Qi gong

Til inspirasjon

Lao Tzu, en sentral skikkelse i tradisjonell kinesisk filosofi, sier i Tao te ching:

Act without doing;
work without effort.
Think of the small as large
and the few as many.
Confront the difficult
while it is easy;
accomplish the great task
by a series of small acts.

The Master never reaches for the great;
thus she achieves greatness.
When she runs into a difficulty,
she stops and gives herself to it.
She doesn't cling to her own comfort;
thus problems are no problem for her.

Oversatt av Stephen Mitchell,
Frances Lincoln Limited, London 1999

Anne Cecily viser Qi gong